การดูแลรักษาตามระยะทาง
ALL NEW PAJERO SPORT 2.4 GT (A/T) 4x4
ALL NEW PAJERO SPORT 2.4 GT (A/T) 4x2